Aardgas

Aardgas is de meest gebruikte brandstof in Nederland. Het wordt gebruikt voor de verwarming, koken, het opwekken van elektriciteit, en als grondstof. Het belangrijkste bestanddeel van aardgas is methaan. Aardgas komt voor in gasvelden, steenkolenlagen en in olievelden.

Beheer en distributie van aardgas

Gasunie beheert het gasnet in Nederland. De hoofdtaak is besturen, onderhouden en aanpassen van het transportsysteem. Gasunie houdt zich bezig met de ontwikkeling van de markt voor klimaatneutraal groen gas en richt zich op het verminderen van de eigen CO2 uitstoot.

Gasverbruik

De hoeveelheid gas die u verbruikt, is afhankelijk van een aantal factoren: – het woningtype – het aantal personen in uw huishouden – hoe streng de winter is – warmtebehoefte, die van persoon tot persoon verschilt – de gasverbuikende installaties in de woning

Het gasverbruik is de afgelopen jaren flink afgenomen door de HR-ketel. Deze ketel verwarmt het koude water voor via een warmtewisselaar met verbrandingsgassen. Een HR-ketel heeft een rendement van zo minimaal 90%.

Geur van aardgas

Aardgas is van nature uit geurloos. Om te voorkomen dat er ongemerkt gas kan ontsnappen is de geurstof tetrahydrothiofeen toegevoegd aan het gas. Deze geur ruikt u al zodra er 1% gas in de lucht komt. Bij 5% gas in de lucht ontstaat er explosiegevaar.

De prijs van aardgas

Voor het aardagas dat u verbruikt betaald u iedere maand aan uw leverancier. De gasprijs word uitgedrukt in euro’s per kubieke meter.

Duurzaam opgewekt gas

Deze energie komt vrij bij het natuurlijke afbraakproces van bijvoorbeeld composterings- en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Duurzaam opgewekte energie moet wettelijk voldoen aan twee voorwaarden: – het mag geen extra CO2 toevoegen aan de atmosfeer – de bron moet hernieuwbaar zijn

Besparen op aardgas

De kosten zijn afhankelijk van het contract dat u heeft met uw energieleverancier. Vaak kunt u op deze koste besparen door een vergelijking te doen met andere leveranciers en gebruik te maken van de aanbiedingen die op dat moment gedaan worden.

Interessante links over aardgas:

Aardgas – Wikipedia

Ontstaan van aardgas – Schooltv Beeldbank

www.rijdenopaardgas.nl